Pro Publico Bono

Aktualności

Ogłoszono wyniki konkursu FIO 2016. Z naszego powiatu oceniano 9 projektów – niestety wszystkie przepadły (w tym nasz).  Składaliśmy projekt by wykorzystać jakąś tam szansę, z góry traktując, że jest to swoista ruletka. Zakładaliśmy przy tym, że z całego kraju – tak jak to jest corocznie – wpłynie kilka tysięcy projektów. Tutaj nie pomyliliśmy się – wpłynęło ponad 4 tysiące. Jak w żadnych innych projektach – przy takiej liczbie - wygrywa ten kto miał szczęście trafić na oceniającego eksperta, któremu bliska jest tematyka, który ją czuje i utożsamia się z nią. Szkoda.

Czekamy na rozstrzygnięcia 3 innych złożonych aplikacji projektowych – wniosków o dotacje na działalność statutową - skierowanego do program ASOS 2016, gdzie podobnie jak wyżej - szansa na zwycięstwo jest niewielka. Odwrotnie jest w przypadku dwóch projektów skierowanych do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach RPO Warmia Mazury.  Pierwsze wyniki w postaci list rankingowych, powinny ukazać się w końcu maja.

========================================

Nasze wcześniejsze komentarze do bieżącej, krajowej polityki społeczno gospodarczej, pozostają nadal niezmiennie krytyczne. Przez kilka tygodni odnosiliśmy się na naszej stronie do sztandarowych działań krajowej władzy, zgodnie z naszą dewizą „Myślę, więc jestem”. Wielka szkoda, że nasze lokalne gazety pozostają z boku – nie odnoszą się do konsekwencji decyzji prawnych rządu i sejmu, które bezpośrednio wpływają na nasze codzienne życie. Nic nie wiemy co o tych zmianach myśli nasza lokalna społeczność, czy jest – w odniesieniu do katalogu tych zmian – za, czy przeciw. Szkoda.