Pro Publico Bono

Aktualności

Otrzymaliśmy negatywną ocenę złożonej aplikacji projektowej do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach programu RPOWM.  Spośród 42 projektów złożonych na ten konkurs, 38 odrzucono. Wśród tych odrzuconych, znajdują się wszystkie znane regionalnie „tuzy”, o wieletnim doświadczeniu projektowym – coś tu nie gra można powiedzieć.

Po wnikliwy zapoznaniu się z przesłaną oceną ekspercką – złożyliśmy regulaminowy PROTEST, bowiem przytoczone przez nich przyczyny/argumenty są co najmniej błędne. Zgodnie z regulaminem wynik naszego protestu znany będzie w końcu czerwca.

Czekamy nadal na wyniki naszego drugiego projektu, też złożonego do Urzędu Marszałkowskiego. W przytoczonym wyżej przypadku spodziewać się należy podobnego rozstrzygnięcia. Zobaczymy.