Pro Publico Bono

Aktualności

Zakończyliśmy z wynikiem pozytywnym tzw. negocjacje dotyczące naszego drugiego projektu w ramach RPO Warmia Mazury, z tematyką zbliżoną do aktualnie realizowanego od lutego br., pod tytułem „Być i mieć”. Projekt o którym mowa – zatytułowany „Moja decyzja, mój wybór” – realizować będziemy od sierpnia 2017r. do lipca 2021r. Zaplanowaliśmy tam roczne działania na rzecz czterech osiemnastoosobowych grup bezrobotnych uczestników, ze szkoleniami zawodowymi Kosmetyczka, Rachunkowość/księgowość, Opiekun starszych osób i dzieci, Stylizacja paznokci, Fryzjer, Masażysta, Obsługa handlowa (technik sprzedaży, obsługa kasy fiskalnej), Kucharz. Rekrutację uczestników planujemy w sierpniu. Nie mniej zachęcamy już dziś wszystkich zainteresowanych do osobistych, bezpośrednich kontaktów w naszym biurze, lub/i  drogą tlf, e-mailową.                                  ===============================================================

W ramach aktualnie realizowanego projektu RPO Warmia Mazury „ Być i Mieć”, w okresie od  01.04.2017r. do 31.05.2017r zostały zrealizowane szkolenia zawodowe:

  1. Opiekunka dzieci i osób starszych – 14 osób
  2. Obsługa klienta i kasy fiskalnej – 8 osób
  3. Pracownik ogólnobudowlany – 6 osób

Od 1 czerwca wszystkie ww. osoby skierowane zostały do odbycia 6-cio miesięcznego stażu zawodowego do:

  1. Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej – 11 osób
  2. Przedszkoli – 3 osoby
  3. Sklepów – 8 osób
  4. Zakładu Usługowo-Budowlanego -6 osób

SZCZEGÓŁY OPISUJEMY na naszej stronie w zakładce „projekty w realizacji".

=================================================================

Czekamy na rozstrzygnięcie projektu adresowanego do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  w ramach PO WER. Celem głównym tego projektu jest integrowanie 64 młodych, bezrobotnych i biernych zawodowo osób - przede wszystkim z specjalizacją usług gastronomicznych (kucharz, kelner), hotelarstwa i obsługi turystycznej - ze środowiskiem zawodowym, w ramach programu mobilności ponadnarodowej.  Między innymi organizować będziemy staże ponad narodowe w Hiszpanii (w Barcelonie).