Pro Publico Bono

Aktualności

Rozpoczęliśmy realizację kolejnego działania w projekcie „Być i mieć” - szkoleń zawodowych - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury, dla 28 uczestników. Po jego zakończeniu, kontynuujemy z Nimi dalej (od czerwca) 6-cio miesięczne staże zawodowe.

SZCZEGÓŁY OPISUJEMY na naszej stronie w zakładce „projekty w realizacji".

=================================================================

Złożyliśmy dwa inne projekty adresowane do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na działania związane z pomocą osobom zagrożonym ryzykiem ubóstwa (w tym de facto ubogie), i/lub doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Podobnie jeden projekt adresowany do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  w ramach PO WER. Celem głównym tego projektu jest integrowanie młodych, bezrobotnych i biernych zawodowo osób - przede wszystkim z specjalizacją usług gastronomicznych (kucharz, kelner), hotelarstwa i obsługi turystycznej - ze środowiskiem zawodowym, w ramach programu mobilności ponadnarodowej. W jego ramach między innymi organizować będziemy staże ponad narodowe w Hiszpanii.