Pro Publico Bono

Aktualności

Realizujemy 3 projekty z dotacjami Unii Europejskiej:

- dwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury;

- jeden w ramach naboru Ministerstwa Rozwoju, Programu mobilności ponadnarodowej.

Szczegóły  w zakładce „Projekty w realizacji”.

=========================================

REKRUTACJA

Kompletujemy w sposób ciągły nabór uczestników do projektu „Myślę, działam!” realizowanego w ramach programu Ministerstwa Rozwoju – „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa - programy mobilności ponadnarodowej”. Więcej o projekcie – czytaj w zakładce „Projekty w realizacji”

Projekt będzie realizowany zgodnie z minimalnymi wymaganiami jakościowymi dotyczącymi jego wszystkich 4 faz. Działania projektu skierowane są do bezrobotnych w wieku do 35 lat z powiatu szczycieńskiego (w rezerwie z sąsiadujących powiatów - Mrągowo, Pisz, Nidzica), z którymi realizowana będzie:

- motywująca rekrutacja 80 uczestników (faza 1), głównie absolwentów szkół kształcących w zawodach obsługi hotelarsko gastronomicznej, z ostatecznym zakwalifikowaniem 64 z nich, podzielonych na osiem 8-mio osobowych grup do dalszej realizacji kolejnych 3 faz;

- faza 2 przygotowawcza – 160h zajęć psychologicznych, językowych, i kulturowych dot. kraju przyjmującego.

- faza 3 - 60-cio dniowe staże zawodowe w 8-mio osobowych grupach, jedna po drugiej, organizowane w Barcelonie (Hiszpania).

Przez cały okres realizacji stażu, wszyscy jego uczestnicy objęci będą stałą, obustronną

Mentora wnioskodawcy i jego odpowiednika ze strony Partnera hiszpańskiego, pomocą i wsparciem, we wszystkich mogących wystąpić sytuacjach problemowych.

Po powrocie do kraju, uczestnicy biorą udział w 1-no miesięcznej realizacji fazy 4-tej, polegającej na pomocy wnioskodawcy i Partnera (PUP), wspierającej uczestników w środowisku lokalnym, w kierunku ich stopniowej i trwałej integracji z rynkiem pracy.

Wsparcie w ramach poszczególnych faz, będzie miało charakter zindywidualizowany i zróżnicowany, w zależności od potrzeb i oczekiwań uczestników.