Pro Publico Bono

Aktualności

Rozpoczęliśmy realizację czteroletniego projektu w ramach RPO WARMIA MAZURY – zatytułowanego „Moja decyzja, mój wybór” (szczegóły w zakładce PROJEKTY W REALIZACJI).   Zaplanowaliśmy tam 4 roczne działania na rzecz czterech osiemnastoosobowych grup bezrobotnych uczestników. W bieżącym roku szkolenia zawodowe Rachunkowość/księgowość, Opiekun starszych osób i dzieci, Kosmetyczka. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do osobistych, bezpośrednich kontaktów w naszym biurze, lub/i  drogą tlf, e-mailową.

===============================================================

W zakładce OGŁOSZENIA publikujemy zapytanie ofertowe i arkusz zgłoszeniowy dotyczące realizacji szkoleń zawodowych w ramach projektu "Moja decyzja, mój wybór" w latach 2017 - 2020

=================================================================

Czekamy na rozstrzygnięcie projektu adresowanego do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  w ramach PO WER (spodziewany wynik naboru projektów - X/XI.2017). Celem głównym tego projektu jest integrowanie 64 młodych, bezrobotnych i biernych zawodowo osób - przede wszystkim z specjalizacją usług gastronomicznych (kucharz, kelner), hotelarstwa i obsługi turystycznej - ze środowiskiem zawodowym, w ramach programu mobilności ponadnarodowej.  Między innymi organizować będziemy staże ponad narodowe w Hiszpanii (w Barcelonie).