Pro Publico Bono

Aktualności

 

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

 

Kończymy realizację projektu współfinansowanego przez UE pod nazwą „ Myślę, działam !„ Celem głównym projektu jest integrowanie 64 bezrobotnych z grupy NEET, z zawodem obsługi hotelarsko gastronomicznej, ze środowiskiem zawodowym, ukierunkowanym na ich aktywizację zawodową. Szczegóły w zakładce "projekty w realizacji"

======================================================================

Kontynuujemy do 2021 roku w ramach RPO Warmia Mazury projekt „Moja decyzja, mój wybór”, skierowany do bezrobotnych lub biernych zawodowo osób w wieku powyżej 18 lat chcących zdobyć doświadczenie zawodowe w różnych dziedzinach.

WSZYSTKIM  UCZESTNIKOM  ZAPEWNIAMY

  1. Trzymiesięczne szkolenie z zakresu umiejętności społecznych, połączone równolegle z nauką w konkretnych zawodach
  2. Sześciomiesięczny staż zawodowy w firmach/instytucjach w powiecie szczycieńskim

GWARANTUJEMY:

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia w Szczytnie

- bezpłatne szkolenia zawodowe

- pełne ubezpieczenie

Szczegóły jakie szkolenia, kiedy – informacja tlf. 89 6231708 w godzinach 8-13, lub osobiście w naszej siedzibie ul. Lipperta 10