Pro Publico Bono

Aktualności

 

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

 

Realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/17 pod nazwą „ Myślę, działam !„ Celem głównym projektu jest integrowanie 64 bezrobotnych z grupy NEET, z zawodem obsługi hotelarsko gastronomicznej, ze środowiskiem zawodowym, ukierunkowanym na ich aktywizację zawodową. Projekt skierowany jest do bezrobotnych lub biernych zawodowo osób w wieku 18 – 35 lat chcących zdobyć doświadczenie zawodowe w 4-5 * obiektach hotelowych w Barcelonie. Wartość projektu 1 972 932,08zł (w tym wkład funduszy europejskich 1.860.277,66zł)

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REALIZACJI. Daty i godziny realizowanego wsparcia, aktualizujemy na bieżąco w zakładce "projekty w realizacji"

DATA

TEMAT

MIEJSCE

Grupa 1 – II/III.2018

Grupa 2 – IV/V.2018

Grupa 3 – VI/VII.2018

Grupa 4 – VIII-IX.2018

Grupa 5 – X-XI.2018

Grupa 6 – XII.2018- I.2019

Grupa 7 – II-III.2019

Grupa 8 – IV-V.2019

Przygotowanie ośmioosobowych grup uczestników do mobilności - szkolenie przygotowawcze (kulturowe dot. kraju i miejsca odbywania stażu, posługiwania się językiem hiszpańskim w stopniu podstawowym)

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczytnie ul. Chrobrego

Grupa 1 – IV-V.2018

Grupa 2 – VI-VII.2018

Grupa 3 – VIII-IX.2018

Grupa 4 – X-XI.2018

Grupa 5 – XII.2018 – I.2019

Grupa 6 – II- III.2019

Grupa 7 – IV-V.2019

Grupa 8 – VI-VII.2019

Pobyt ośmioosobowych grup uczestników za granicą - realizacja stażu zawodowego

Obiekty hotelowe w Barcelonie

Grupa 1 – VI.2018

Grupa 2 – VIII.2018

Grupa 3 – X.2018

Grupa 4 – XII.2018

Grupa 5 – II.2019

Grupa 6 – IV.2019

Grupa 7 – VI.2019

Grupa 8 – VIII.2019

Aktywizacja uczestników po powrocie do kraju, z efektywnym wykorzystaniem sieci współpracy, jako:

- doradztwo w zakresie tworzenia CV, listów motywacyjno intencyjnych, form i metod samodz.,

czynnego poszukiwania zatrudnienia (w tym na nauce poruszania się na funkcjonujących portalach

rynku pracy, umiejętności osobistych prezentacji na spotkaniach z pracodawcą itp.);

- inicjowaniu/organizacji spotkań z pracodawcami podnoszącymi szanse na zatrudnienie (m.in. organizację tzw targów pracy);

- bieżącym przekazie o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.

- Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

- biuro Stowarzyszenia Klub Pro Publico Bono w Szczytnie

Już 31 osób zakończyło swoje szkolenia językowe i staż. 9-tego grudnia wyleciała do Barcelony piąta ośmioosobowa grupa uczestników. Szósta ośmioosobowa grupa rozpoczęła realizację fazy przygotowawczej (szkolenia kulturowo językowego). Mamy jeszcze wolne miejsca w grupie siódmej i ósmej. Zapraszamy!!

Nabory prowadzimy w kooperacji z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie i Fundacją ALE w  Pieckach w sposób ciągły, na kolejne szkolenia i wyjazdy stażowe.

WSZYSTKIM  UCZESTNIKOM  ZAPEWNIAMY

  1. Szkolenie z zakresu umiejętności społecznych, połączone równolegle z nauką języka hiszpańskiego trwające łącznie 2 miesiące
  2. Dwumiesięczny, w grupach ośmioosobowych staż zawodowy w Barcelonie w ekskluzywnych hotelach, z kontynuacją nauki języka hiszpańskiego, poznawanie kultury, obyczajów i kuchni regionalnej, wycieczki, zwiedzanie miasta

GWARANTUJEMY:

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia w Szczytnie

- bezpłatne szkolenia językowe

- pełne ubezpieczenie

- stały kontakt i wsparcie Mentora w Polsce oraz w Barcelonie

- bezpłatny, 60-cio dniowy pobyt w Barcelonie, z zakwaterowaniem w nowoczesnych, w pełni wyposażonych apartamentach

- pieniądze na podstawowe potrzeby wyżywienia itp.


Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

To także wielka przygoda !!!! ZAPRASZAMY !!!

Projekt jest realizowany w partnerstwie z:

  • Powiatowym Urzędem Pracy  w Szczytnie
  • Fundacją Alternatywnej Edukacji „ ALE” w Pieckach
  • Warmińsko Mazurskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
  • IES Consulting Expat Intern S.L w Barcelonie

Podobnie jak wyżej prowadzimy nabór

W ramach projektu RPO Warmia Mazury RPWM.11.01.01-28-0012/17 po nazwą „Moja decyzja, mój wybór” Projekt skierowany jest do bezrobotnych lub biernych zawodowo osób w wieku powyżej 18 lat chcących zdobyć doświadczenie zawodowe w różnych dziedzinach.

WSZYSTKIM  UCZESTNIKOM  ZAPEWNIAMY

  1. Trzymiesięczne szkolenie z zakresu umiejętności społecznych, połączone równolegle z nauką w konkretnych zawodach
  2. Sześciomiesięczny staż zawodowy w firmach/instytucjach w powiecie szczycieńskim

GWARANTUJEMY:

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia w Szczytnie

- bezpłatne szkolenia zawodowe

- pełne ubezpieczenie

Szczegóły jakie szkolenia, kiedy – informacja tlf. 89 6231708 w godzinach 8-13, lub osobiście w naszej siedzibie ul. Lipperta 10